Sopimusehdot

Sopimusehdot ovat saatavissa PDF-tiedostona alempana. PDF-tiedoston voi avata esim. Adobe Readerilla tai Foxit Readerilla. Sopimusehdoista löytyvät yleiset ehdot, joita palvelussamme noudatetaan.

Epäselvissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme. Autamme mielellämme mahdollisten sopimusehtojen ongelmien tulkitsemisessa.

Tilausehdot lyhyesti

  • Tilaukset ovat sitovia, webhotelleja koskee 14pv tyytyväisyystakuu
  • Tilauksen tiedot toimitetaan tilaajan sähköpostiin
  • Tilaukset ovat voimassa toistaiseksi

Laskutus

  • Laskutus tapahtuu webhotelleilla 2-3 kuukautta ennen uutta toimituskautta
  • Laskutus joko sähköpostitse, verkkolaskulla tai kirjeitse
  • Laskujen huomautusaika on 14 pv

Irtisanominen

  • Irtisanominen tehdään hallintamme kautta
  • Irtisanominen pitää tehdä viimeistään uuden laskun eräpäivään mennessä. Virtuaalipalvelimella ja Teholla irtisanomisaika on 1 kuukausi.
  • Palvelut ovat avoinna maksetun ajan loppuun, vaikka irtisanomisen tekisi ajoissa

Sopimusehdot

Uudet sopimusehdot astuvat voimaan 6.6.2016.
Lataa pdf-versio sopimusehdoista.

Yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Rekisterinpitäjä ja ylläpidosta vastaava taho

Multim Oy
Asiakaspalvelu
Isolinnankatu 24
28100 Pori

Rekisterin nimi

Multim Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyn suostumuksella tai asiakas-, muun vastaavan suhteen, taikka lain perusteella tapahtuva Multim Oy:n palveluihin liittyvä henkilö- ja muiden tietojen käsittely. Palveluiden käytön tilastointi, käyttökokemuksen parantaminen ja tutkiminen sekä erilaiset sivuston toimintaa kehittävät tutkimukset. Asiakaspalautteen analysointi sekä asiakaspalvelun toteuttaminen. Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin sekä kontaktien hallinnointi. Tulosseurannan ja kohdennetun mainonnan toteuttaminen kolmansien osapuolien kanssa.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot:
- Nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Käyttäjätunnus
- IP
- Salasana
- Henkilötunnus, jos tilaukseen on liitetty .fi-päätteinen verkkotunnus
- Yrityksen nimi, jos tilauksen tekijä on yritys
- Y-tunnus, jos tilauksen tekijä on yritys

Yleiset palvelun tuottamiseen liittyvät tiedot
- Tilaus- ja laskuhistoria
- Palveluiden ylläpitoon liittyvät tiedot, kuten lokitiedot
- Markkinointiin sekä sivujen selaukseen liittyvät seurantatiedot
- Asiakkaan analysointitiedot
- Markkinointisuostumustiedot
- Muut palvelun tuottamiseen liittyvät pakolliset tiedot

Säännön mukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilauksen ja palvelun käytön yhteydessä. Tietoja saadaan järjestelmään myös esim. kolmannen osapuolen toteuttaman verkkomainonnan, kävijäseurannan ja tulosseurannan kautta, jotka jossakin tapauksessa voivat yksilöidä asiakasta.
- Tilausvaiheessa ilmoitettavat tiedot
- Ylläpidon pyytämät lisätiedot tarvittaessa
- Kävijäseurannan ja tulosseurannan tuottama data sekä verkkomainosten seurantatiedot

Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Multim Oy voi luovuttaa rekisterin sisältämiä tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Muuten rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja voidaan luovuttaa esim. epäilyttävän verkkomaksutapahtuman selvittämiseksi maksuvälittäjän kanssa. Esimerkiksi ulkomaisen verkkotunnuksen tilauksessa asiakastietoja (nimi, osoite, puhelin, sähköposti) siirretään verkkotunnusvälittäjän rekisteriin, sillä kaikki verkkotunnukset rekisteröidään oletuksena asiakkaan nimiin. Tietoja voidaan siirtää kolmannen osapuolen palveluun tulosseurannan ja kohdennetun mainonnan toteuttamista varten.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle markkinoinnin ja tiedotuksen toteuttamisen vuoksi. Mahdollisia siirrettäviä tietoja ovat nimi sekä sähköpostiosoite.

Evästeiden käyttö

Eväste (cookie) on lyhyt tekstitiedosto, jonka palvelin lähettää sivuille tulevan käyttäjän selaimelle. Kyseinen eväste tallentuu käyttäjän tietokoneen kiintolevylle. Evästeitä käytetään palvelun toimivuuden takaamiseksi, kuten kirjautumisen mahdollistamiseksi sivuille. Lisäksi evästeitä käytetään markkinoinnin seuraamiseen, liikennetilastojen luontiin, käyttöliittymän käytön tutkimiseen, seuraamiseen ja parantamiseen. Evästeillä varmistetaan myös palvelun turvallinen käyttö sekä käyttäjäystävällisyys. Evästeitä voidaan hyödyntää myös kolmansienosapuolien palveluissa, kuten kävijäseurannassa tai markkinoinnissa.

Palvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Evästeiden käyttö katsotaan sallituksi, ellei käyttäjä ole evästeitä erikseen estänyt selaimen asetuksista. Sivujen toimintaa ei kuitenkaan voida taata, mikäli evästeiden käyttö kielletään. Tilauksen tekeminen ja kirjautuminen sivuille eivät onnistu, elleivät evästeet ole sallittuja. Evästeiden estäminen tapahtuu selaimen asetuksista. Ohjeen evästeiden kieltämiseen saat selaimen valmistajan tukisivuilta tai muista valmistajan laatimista ohjeista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu Multim Oy:n tietokantoihin, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti asiakkaalla on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedot etsimiseen tarpeelliset tiedot kuten nimi, osoite, puhelin, asiakasnumero ja sähköposti. Tarkastuspyynnöstä peritään korvaus, mikäli edellisestä tarkistuksesta on kulunut aikaa vähemmän kuin yksi vuosi. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Multim Oy
Isolinnankatu 24
28100 Pori

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Asiakas voi päivittää omia perustietojaan hallintamme kautta kirjautumalla palveluun. Tarvittaessa korjauspyynnön voi välittää myös asiakaspalvelulle sivuiltamme löytyvien yhteydenottotapojen avulla. Jos korjaus tehdään muulla tavoin kuin suoraan palvelumme kautta, pitää asiakkaan esittää tarvittavat perustiedot, jotta asiakas voidaan tunnistaa luotettavaksi. Tarvittavat tiedot ovat: nimi, osoite, puhelin, sähköposti, asiakasnumero.

Suostumukset ja kiellot

Asiakas voi sallia tilauksen yhteydessä tai erikseen hallinnan kautta erillisen markkinoinnin uusista palveluita ja tuotteista. Mikäli suostumusta ei ole annettu, lähetetään asiakkaalle ainoastaan tärkeimmät tiedot palvelun tuottamisesta sekä asiakkuuden hoitoon tarpeellista asiakassuhdeviestintää.

Käyttämällä palvelua asiakas suostuu oletusarvoisesti tietojensa käyttämisen tulosseurantaa ja kohdennettua mainontaa varten. Tästä on mahdollista kieltäytyä käyttämällä esimerkiksi selaimen Do Not Track -toimintoa. Twitterin toteuttaman kohdennetun mainonnan osalta eston voi lisäksi toteuttaa palvelun kautta osoitteesta https://support.twitter.com/articles/20170405 saatavien ohjeiden avulla.

Kysyttävää tietosuoja- ja rekisteriselosteesta?


Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi.