Alidomainit

Alidomaineilla on mahdollista erottaa eri sivuja toisistaan helposti. Esimerkiksi sivu2.testi.com voi olla eri sivu kuin sivu3.testi.com ja sivujen tiedostot voivat sijaita eri kansioissa.

Yleisnäkymä
ftp

Yleisnäkymä alidomaineista. Alidomaineja ei kannata muuttaa, jos ei tiedä mitä tekee.

Uuden luonti
ftp

Alidomainiksi valitaan haluttu osoite. Nimessä ei saa käyttää erikoismerkkejä eikä äöå. Seuraavaksi valitaan pudotusvalikosta tunnus, jota alidomain käyttää. Tämän jälkeen valitaan kansio, mihin ohjaus luodaan. Kyseinen kansio tulee olla olemassa ennen alidomainin luontia. Lopuksi muutokset tallennetaan. Muutokset eivät tapahdu välittömästi vaan siihen kuluu muutamia minuutteja.

Poistaminen
ftp

Poistaminen tapahtuu painamalla Poista-nappia, jonka jälkeen kysytään vahvistus.

Muokkaus
ftp

Alidomainissa voi muokata osoitetta, tunnusta sekä kansiota. Muutokset eivät tapahdu välittömästi vaan siihen kuluu muutamia minuutteja.